SZKOLENIA OTWARTE

Temat szkolenia:  

OCHRONA i BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI NIEJAWNYCH

szkolenie dla wszystkich pracowników -odpowiadających za sprawy związane z ochroną informacji niejawnych wypełniające dyspozycje art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2011 Nr 182, poz.1228)

oraz

Praktyczne aspekty dotyczące realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej sposoby opracowania, aktualizacji obowiązującej dokumentacji planistycznej i szkoleniowej

  Firma Atfide Sp. z o.o., dzięki profesjonalnemu zespołowi specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji, opracowała dla Państwa ofertę, dotyczącą przeprowadzenia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i praktycznych aspektów dotyczących realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w Państwa Jednostce. Przypominamy, iż przedmiotowy charakter szkoleń wynika z ciążących na Państwu obowiązkach prawnych.   PROGRAM SZKOLENIA I. Ochrona i bezpieczeństwo informacji niejawnych 1. Przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych. 2. Klasyfikowanie oraz zasady przetwarzania informacji niejawnych. 3. Bezpieczeństwo osobowe, postępowania sprawdzające. 4. Zabezpieczenia techniczne, oraz praktyczne wskazówki w zakresie funkcjonowania kancelarii niejawnej. 5. Praktyczne zastosowanie w jednostce organizacyjnej kryteriów i sposobów określania poziomów zagrożeń oraz metodyki doboru środków bezpieczeństwa fizycznego, na podstawie zapisów Rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. 6. Zasady prowadzenia podstawowych dzienników i rejestrów ewidencyjnych. 7. Praktyczne sposoby zabezpieczania i ochrony dokumentacji niejawnej. 8. Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa. 9. Odpowiedzialność prawna.   II. Praktyczne aspekty dotyczące realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej / Sposoby opracowania, aktualizacji obowiązującej dokumentacji planistycznej i szkoleniowej. 1. Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej. Stany gotowości obronnej państwa, procedury planistyczne oraz mechanizmy ich osiągania. Stany nadzwyczajne w państwie. Unormowania prawne dotyczące stanu wyjątkowego i stanu wojennego. 2. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów / Struktura i zadania elementów systemu obronnego. Zasady organizacji i funkcjonowania Zespołu Stałego Dyżuru. Organizacja i funkcjonowanie obiegu informacji w systemie. 3. Planowanie operacyjne i programowanie obronne / System planowania obronnego, dokumenty planistyczne. Metodyka opracowywania planu operacyjnego. Tabela i karty realizacji zadań operacyjnych. Zasady aktualizowania dokumentów planu operacyjnego funkcjonowania. 4. Przygotowania gospodarczo – obronne. TERMIN SZKOLENIA: 19 wrzesień 2019 r (czwartek) MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel „Prezydencki” Rzeszów, ul. Podwisłocze 48, 35-309Rzeszów(wjazd od Al. mjr. Wacława Kopisto) Zobacz jak dojechać:  https://goo.gl/maps/TNtmt4EjAJHdHzcy5   PLIKI DO POBRANIA: program szkolenia  pobierz program szkolenia w pdf   karta zgłoszenia     pobierz program szkolenia w pdf    
Temat szkolenia:

KONTROLA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (UODO)

JAK UNIKNĄĆ KAR I ODPOWIEDZIALNOŚCI

co muszą wiedzieć pracownicy, a co kadra zarządzająca aby właściwie zabezpieczać dane osobowe

  Odpowiednia świadomość pracowników oraz właściwy nadzór ze strony Kadry Zarządzającej pozwoli nie tylko uniknąć nieprawidłowości podczas ewentualnych postępowań kontrolnych właściwych organów administracji publicznej (UODO), ale również zapewni właściwe standardy ochrony przetwarzanych danych. Oferowany zakres szkolenia uwzględnia specyfikę kontroli prowadzonych przez UODO oraz zapewnić praktyczną wiedzę, która pozwoli Państwu uniknąć nieprawidłowości dotyczących właściwej ochrony danych osobowych.   Program szkolenia: 1. Administrowanie ochroną danych osobowych / RODO a) Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania przepisów RODO b) Obowiązki Pracodawców w zakresie skutecznego zarządzania dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście zmian RODO / Określenie i zdefiniowanie zasad ochrony danych osobowych c) Sposoby i warunki pozyskiwania danych osobowych / nowe podejście do zabezpieczania danych osobowych d) Obowiązki Pracodawcy w związku z obowiązywaniem od 4 maja 2019r. nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej i nowelizacji Kodeksu Pracy. e) Powierzenie do przetwarzania danych osobowych / Współadministrowanie 2. Zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych / odpowiedzialność pracowników związana z brakiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa a) Zagrożenia wynikające w procesie przetwarzania danych osobowych (ataki, socjotechnika, media społecznościowe, złośliwe oprogramowanie, inne) b) Zasady bezpiecznego używania stacji klienckich, urządzeń przenośnych, poczty e-mail c) Incydenty bezpieczeństwa, ryzykowne zachowania osób przetwarzających dane osobowe d) Zarządzanie naruszeniami i raportowanie wycieku danych e) Zarządzanie ryzykiem dla ochrony danych osobowych / Identyfikacja istotnego ryzyka dla ochrony danych 3. Specyfikacja Kontroli Urzędu Ochrony Danych (UODO) a) Nowe zadania i uprawnienia UODO b) Zakres merytoryczny i obszary kontroli UOD c) Nieprawidłowości i skutki naruszeń danych osobowych / odpowiedzialność karno-prawna, d) Kary administracyjne i finansowe e) Jak przygotować organizację do wymagań RODO   TERMIN SZKOLENIA: 27.09.2019 (piątek) MIEJSCE SZKOLENIA: Pałac Polanka Hotel, Restauracja & Spa Rafał Prync ul. Popiełuszki 103 wjazd od ul. Podkarpackiej, 38-400 Krosno Zobacz jak dojechać: https://goo.gl/maps/3nwZWctrAmf4sAex9

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Przypominamy, że istnieje obowiązek zapewnienia szkolenia wszystkim pracownikom jednostki zaangażowanym w proces przetwarzania informacji stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. PLIKI DO POBRANIA: program szkolenia  pobierz program szkolenia w pdf  
Oferujemy "szyte na miarę" szkolenia między innymi z zakresu RODO, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, informacji niejawnych, Rozporządzenia KRI w Państwa organizacji. Forma szkolenia zamkniętego - tylko dla Państwa pracowników. Możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa siedzibie