Zobacz ofertę naszych szkoleń

Prowadzimy szkolenia otwarte jak i dedykowane szkolenia zamknięte dostosowane do Państwa potrzeb. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty szkoleń poniżej

KROSNO - 12.06.2019 - szkolenie otwarte

"Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych według standardów RODO oraz wytycznych UODO"

  Mija już rok od wejścia w życie Rozporządzenia RODO! Zapraszamy na praktyczne szkolenie, którego zakres pozwoli usystematyzować i zweryfikować Państwa dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem RODO. Zachęcamy do zdobycia praktycznej wiedzy potwierdzonej imiennym certyfikatem, która pozwoli Państwu unikać nieprawidłowości dotyczących właściwej ochrony danych osobowych. Osoby prowadzące szkolenie to eksperci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, pełniący obowiązki IOD (a wcześniej jako ABI) w wielu podmiotach publicznych oraz prywatnych.

Szkolenia KRI dla sektora publicznego

OCHRONA i BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI zgodnie z §20 ust.2 pkt. 6 Rozporządzenia KRI

Przypominamy, że istnieje obowiązek zapewnienia szkolenia wszystkim pracownikom jednostki zaangażowanym w proces przetwarzania informacji stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Dedykowane szkolenie zamknięte z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Zgodność procedur formalnych RODO. Jakie mogą być zagrożenia i jak im zapobiegać itp.
    Jednym z obowiązków wynikającym z Rozporządzenia RODO jest okresowe przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych. Odpowiednia świadomość pracowników oraz właściwy nadzór ze strony Kadry Zarządzającej pozwoli nie tylko uniknąć nieprawidłowości podczas ewentualnych postępowań kontrolnych właściwych organów administracji publicznej, ale również zapewni właściwe standardy ochrony przetwarzanych danych. Proponujemy Państwu przeprowadzenie dedykowanego szkolenia pod kątem Państwa specyfiki branżowej i organizacyjnej w formie „szytego na miarę” kursu zamkniętego. Jesteśmy elastyczni i dopasujemy się do Państwa potrzeb.