Oferta;

Przeprowadzenia testów penetracyjnych usług sieciowych oraz aplikacji webowych

1. Testy zewnętrzne

 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych przy założeniu zerowej wiedzy na temat badanych systemów informatycznych - typu „black-box”,
 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych przy częściowej wiedzy na temat badanych systemów informatycznych- typu ,,grey box’’.
 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych przy pełnej  wiedzy na temat badanych systemów informatycznych - typu ,,white box’’.
 • Analiza podatności systemów informatycznych pod kątem występowania błędów bezpieczeństwa, zgodnie z metodyką OWASP, OSSTMM,

2. Testy wewnętrzne

 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych infrastrukturyaudytowanego systemu – sieci , serwerów, hostów
 • Analiza podatności systemów informatycznych pod kątem występowania błędów bezpieczeństwa, zgodnie z metodyką PTES
 • Skanowanie sieci
 • Analiza hostów pod kontem podatności na ataki hakerskie
 • Skanowanie najistotniejszych hostów sieciowych
 • Weryfikacja występowania luk bezpieczeństwa
 • Weryfikacja bezpieczeństwa uwierzytelniania – haseł
 • Weryfikacja dostępu użytkowników do odpowiednich usług,
 • Badanie odporności switchy na ataki sieciowe
 • Testy sieci bezprzewodowej oraz weryfikacja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej
 • Poszukiwanie błędów bezpieczeństwa w oparciu o dostępną dokumentację

Koszt usługi: do uzgodnienia.

Oferta w formacie PDF

logo-atfide-alfa-white

ATFIDE Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 14 pok. 15B

NIP: 6842651623, REGON: 382099880, 

KRS: 0000763708

Ichtys
×