Nasi Klienci

O nas

Jesteśmy zespołem ekspertów. Łączymy wiedzę prawniczą i informatyczną z praktycznym doświadczeniem.

Uzyskaj profesjonalne wsparcie

Oferujemy pomoc przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Pomagamy wdrożyć RODO

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia specjalistyczne i ogólne dla grup pracowniczych lub personelu kluczowego

Proponowany zakres usług

Oferujemy Usługi "szyte na miarę" według potrzeb zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych

Opracowanie i pomoc we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia RODO oraz innych aktualnych przepisów prawa

Pobierz pełny zakres ofety:

Przeprowadzanie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa i przedstawianie ich wyników oraz udzielanie zaleceń Pobierz pełny zakres ofety:

Pobierz pełny zakres ofety:

Merytoryczna pomoc prawna zwłaszcza w zakresie danych osobowych

Pobierz pełny zakres ofety:

 

Ocena Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. tzw. KRI;

oraz doradztwo i szkolenia

Oferta audytu KRI:

 

Oferta szkolenia KRI:

 

Prowadzenie nadzoru i wsparcia w ramach przestrzegania zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa,
Opiniowanie, szkolenia, dokumentacja

Jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna. Doradztwo i szkolenia

Sposoby opracowania, aktualizacji obowiązującej dokumentacji planistycznej i szkoleniowej

Opiniowanie projektów umów oraz innych wewnętrznych dokumentów

OFERTA SZKOLEŃ

 

CYBERTERRORYZM I TERRORYZM

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

RODO

INFORMACJE NIEJAWNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI KRI

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONA CYWILNA

Zapisz się na szkolenie

Dla kolejnych osób 15% zniżki